New publication (Dutch): Henk Nellen – Geen vredestichter is zonder tegensprekers

On august 27, Henk Nellen’s book ‘Geen vredestichter is zonder tegensprekers – Hugo de Groot, geleerde, staatsman, verguisd verzoener’ was published by Singel Uitgeverijen (€30,-).

A brief summary of the book (in Dutch):

‘De boekenkist waarin Hugo de Groot (Grotius, 1583-1645) uit Loevestein ontsnapte is spoorloos verdwenen. Dat geldt niet voor zijn intellectuele nalatenschap. Hij was historicus, Neolatijns dichter, briefschrijver, polemist, propagandist, theoloog, vredesapostel en, niet te vergeten, familieman.
Gedurende zijn loopbaan hoopte het beschreven papier zich op. Veel ging verloren, maar het restant voedt nog steeds een internationale discussie. Deze beknopte biografie benut zijn ongeveer 7500 bewaard gebleven brieven.
Nellen beschrijft een markante zeventiende-eeuwse staatsman-intellectueel en presenteert een mens van vlees en bloed, die zijn ideeën voor verbetering van onze woelige, verdorven wereld vurig bepleitte.’

For more information (and how to order it), click here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *